NAM VIỆT CAMERA GIA LAI

 Địa chỉ: 95 Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku, Gia Lai

 Điện thoại:02696.332.333 – MSDN: 5901058484

Email: cameranamvietgl@gmail.com

Website: www.namvietgialai.com

www.namvietcamera.com